เป้าหมายของเราคือการตรวจสอบสถาบันตามพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุด ซึ่งทำให้เราสามารถตอบคำถามเบื้องต้นได้หลายข้อ